Nauczanie matematyki w szkole ponadpodstawowej – jaki podręcznik wybrać?

Matematyka należy do najważniejszych przedmiotów w szkole średniej. To jedna z głównych dziedzin nauki, a w dodatku egzamin z tego przedmiotu czeka każdego maturzystę. Jak zatem sprawić, aby nauka matematyki nie kojarzyła się tylko i wyłącznie z przykrym obowiązkiem? Jednym z elementów jest wybór odpowiedniego podręcznika. “Matematyka z plusem 1” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego to jedna z najlepszych propozycji na rynku. Książka jest skierowana do uczniów pierwszych klas liceów i techników i obejmuje materiał w zakresie podstawowym.

Autorzy

Podręcznik “Matematyka z plusem 1” jest wspólnym dziełem trzech autorów. Małgorzata Dobrowolska to założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i współautorka całej serii podręczników “Matematyka z Plusem”. Kolejnymi osobami tworzącymi ten tytuł (jak również całą serię) są Marcin Karpiński i Jacek Lech.

Zawartość podręcznika

Podręcznik skierowany jest do absolwentów szkół podstawowych. Publikacja spełnia kryteria Ustawy o systemie oświaty oraz wymogi obowiązującej podstawy programowej. Każdy rozdział składa się z:

– teorii wyjaśniającej dane zagadnienie;

– przykładów, jak krok po kroku rozwiązać konkretne zadanie;

– zestawów zadań umożliwiających doskonalenie zdobytych umiejętności.

Dodatkowo książka zawiera oznaczenia odsyłające do fragmentów teorii i zadań, z którymi warto zapoznać się w danym momencie.

Zalety podręcznika “Matematyka z plusem 1”

– publikacja jest dostosowana do poziomu wiedzy absolwentów szkół podstawowych;

– fragmenty dotyczące teorii są zwieńczone zadaniami, pozwalającymi sprawdzić świeżo zdobytą wiedzę w praktyce;

– wiele ćwiczeń zawiera przykładowe rozwiązania;

– zadania posiadają zróżnicowany poziom trudności.

Celem autorów było takie skonstruowanie podręcznika, aby obok wymaganej teorii zawierał też informacje i ciekawostki z różnych dziedzin życia, oczywiście ściśle związane z matematyką. Stanowią one zachętę do dalszego poszerzania wiedzy we własnym zakresie oraz pokazanie, jak ważna i przydatna w życiu codziennym jest matematyka.

Prostsza matematyka dzięki skutecznemu podręcznikowi

Podręcznik do matematyki Matematyka z plusem 1 przeznaczony jest dla uczniów technikum oraz liceum, którzy ukończyli ośmioletnie kształcenie w szkole podstawowej. Podręcznik posiada dwie wersje: jedna z nich przeznaczona jest dla uczniów z matematyką na poziomie podstawowym, natomiast druga dla uczniów na poziomie rozszerzonym. Autorami są Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński i Jacek Lech. Wydaniem zajęło się GWO, czyli Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2019 roku.

Uporządkowana wiedza

Książka posiada dużą ilość wiedzy oraz materiałów, które ułożone są w sposób przestępny dla ucznia. Może on swobodnie przyswajać informacje. Każdy fragment teorii zakończony jest specjalnie dobranymi zadaniami, utrwalającymi nową wiedzę. Publikacja podzielona jest na działy materiału, a działy dzielą się na odpowiednie do jednostek lekcyjnych tematy. W poszczególnych tematach natomiast zawarte są twierdzenia, zadania oraz przykładowe rozwiązania zadań krok po kroku, które pozwalają zarówno uczniom jak i nauczycielom zobaczyć modele rozwiązań oraz zachęcać do samodzielnego myślenia i posługiwania się modelami. Podręcznik pozwala dobrze przyswoić wiedzę oraz zachęca do korzystania nawet po ukończeniu go w szkole.

Zarówno podstawa jak i rozszerzenie

Podręcznik Matematyka z plusem 1 z księgarni internetowej jest przeznaczona dla uczniów idących programem matematyki podstawowej jak i programem matematyki rozszerzonej. Różnią się one odpowiednio poziomem trudności oraz treściami dydaktycznymi. W książce znajduje się wiele różnego rodzaju ciekawych zadań, zadania testowe przygotowujące do egzaminu dojrzałości, sprawdzianów oraz zadania pozwalające utrwalić wiedzę z poprzednich rozdziałów czy wprowadzające w następne rozdziały. Całość opiera się na zastosowaniu teorii w zadaniach praktycznych.

Wymagania

Powyższy podręcznik spełnia wszystkie kryteria zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz wszystkie wymogi, które zawarte są w obowiązującej od września 2019 roku podstawie programowej.

O czym naucza matematyka? Jak się jej uczyć?

Matematyka to badanie wzorców i związków w liczbach, kształtach, równaniach algebraicznych i innych pojęciach matematycznych. Dziedzina ta ma długą historię sięgającą starożytnych cywilizacji, takich jak Grecja i Chiny. Matematyka dostarcza rozwiązań problemów, które pojawiają się w codziennym życiu, od zarządzania pieniędzmi po przewidywanie wzorców pogodowych. Dzisiejsi matematycy wykorzystują swoje umiejętności, aby rozwijać nowe teorie na temat samej matematyki lub pomóc w rozwiązaniu niektórych z najtrudniejszych zagadek świata. Jak się jej uczyć?

Jeden z najpopularniejszych przedmiotów w szkole

Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów w szkole. Nie tylko pomaga uczniom nauczyć się rozwiązywać problemy, ale także uczy ich o liczbach, równaniach i wzorach. Jednym z doskonałych sposobów, aby uczniowie mogli poprawić swoje umiejętności matematyczne, jest użycie podręcznika matematyka z plusem 1. Książki te są specjalnie zaprojektowane, aby pomóc uczniom zrozumieć bardziej złożone koncepcje matematyczne podczas pracy z trudnymi ćwiczeniami i zestawami problemów.

Podręczniki matematyka z plusem 1 mogą być niezwykle pomocne dla każdego ucznia zmagającego się z podstawowymi wzorami arytmetycznymi lub algebraicznymi, a także z wyższymi tematami matematycznymi, takimi jak trygonometria czy prawdopodobieństwo. Używając odpowiedniego podręcznika wraz z tradycyjnymi zajęciami w klasie, nawet bardzo słabi matematycy mogą drastycznie zwiększyć swoje szanse na sukces w kwestii zdobycia dobrych ocen.

Jak skutecznie uczyć się matematyki?

Matematyka to przedmiot, który pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów, krytycznym myśleniu i rozumowaniu ilościowym. Wyrobienie dobrych nawyków matematycznych może być dla niektórych wyzwaniem. Potrzebna jest odpowiednia książka, która zawiera interaktywne ćwiczenia w każdym rozdziale, a także pytania sprawdzające na końcu każdego działu. Pomóc w tym może podręcznik Matematyka z plusem 1 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) – to doskonałe rozwiązanie, które pomoże uczniom zdać egzaminy.