Prostsza matematyka dzięki skutecznemu podręcznikowi

Podręcznik do matematyki Matematyka z plusem 1 przeznaczony jest dla uczniów technikum oraz liceum, którzy ukończyli ośmioletnie kształcenie w szkole podstawowej. Podręcznik posiada dwie wersje: jedna z nich przeznaczona jest dla uczniów z matematyką na poziomie podstawowym, natomiast druga dla uczniów na poziomie rozszerzonym. Autorami są Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński i Jacek Lech. Wydaniem zajęło się GWO, czyli Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2019 roku.

Uporządkowana wiedza

Książka posiada dużą ilość wiedzy oraz materiałów, które ułożone są w sposób przestępny dla ucznia. Może on swobodnie przyswajać informacje. Każdy fragment teorii zakończony jest specjalnie dobranymi zadaniami, utrwalającymi nową wiedzę. Publikacja podzielona jest na działy materiału, a działy dzielą się na odpowiednie do jednostek lekcyjnych tematy. W poszczególnych tematach natomiast zawarte są twierdzenia, zadania oraz przykładowe rozwiązania zadań krok po kroku, które pozwalają zarówno uczniom jak i nauczycielom zobaczyć modele rozwiązań oraz zachęcać do samodzielnego myślenia i posługiwania się modelami. Podręcznik pozwala dobrze przyswoić wiedzę oraz zachęca do korzystania nawet po ukończeniu go w szkole.

Zarówno podstawa jak i rozszerzenie

Podręcznik Matematyka z plusem 1 z księgarni internetowej jest przeznaczona dla uczniów idących programem matematyki podstawowej jak i programem matematyki rozszerzonej. Różnią się one odpowiednio poziomem trudności oraz treściami dydaktycznymi. W książce znajduje się wiele różnego rodzaju ciekawych zadań, zadania testowe przygotowujące do egzaminu dojrzałości, sprawdzianów oraz zadania pozwalające utrwalić wiedzę z poprzednich rozdziałów czy wprowadzające w następne rozdziały. Całość opiera się na zastosowaniu teorii w zadaniach praktycznych.

Wymagania

Powyższy podręcznik spełnia wszystkie kryteria zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz wszystkie wymogi, które zawarte są w obowiązującej od września 2019 roku podstawie programowej.